Obsługa pompy ciepła – sterowanie ogrzewaniem

Obsługa pompy ciepła nie jest skomplikowaną czynnością. Jeśli zdecydujesz się na montaż pompy od Ciepłe wsparcie, to zostaniesz przeszkolony zarówno z podstawowej wiedzy o jej działaniu, jak i z zakresu użytkowania. Jeśli jednak już teraz chcesz wiedzieć, jak wygląda obsługa pompy ciepła, zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Z tego artykułu dowiesz się:

jak obsługuje się pompę ciepła, jakie ma tryby pracy oraz jakie inne przydatne opcje posiada.

Obsługa pompy ciepła – środki ostrożności

Pompa ciepła jest urządzeniem elektrycznym, dlatego podczas jej obsługi należy zachować takie same środki ostrożności, jak przy korzystaniu z innych urządzeń podłączonych do prądu. Jeśli nie masz pewności, jak powinieneś obsługiwać urządzenie, to koniecznie dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi lub skontaktuj się z montażystami. 

Pompa ciepła powinna być obsługiwana przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją obsługi i zostały przeszkolone w zakresie jej działania. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi. Dzieci powinny mieć styczność z pompą ciepła wyłącznie pod kontrolą dorosłej osoby, która posiada odpowiednią wiedzę na temat korzystania z urządzenia.

Obsługa pompy ciepła – menu

Pompa ciepła wyposażona jest w panel menu, który służy do obsługi urządzenia. W strukturze menu można kontrolować oraz konfigurować ustawienia. Znajdziesz tam następujące opcje:

 • menu;
 • tryb pracy;
 • nastawa temperatury;
 • ciepła woda użytkowa (CWU);
 • harmonogram;
 • opcje;
 • blokada rodzicielska;
 • dane serwisowe;
 • parametr operacji;
 • dla serwisanta;
 • ustawienia włączania.

Obsługa menu pompy ciepła odbywa się za pomocą interfejsu. W jego skład wchodzi ekran wyświetlania oraz przyciski: ON/OFF, UNLOCK, OK, BACK, MENU oraz strzałki nawigujące.

W menu głównym wyświetlają się ikony stanu, które wskazują między innymi: temperaturę, tryb pracy, godzinę i wiele innych. Jeśli chcesz zapoznać się ze znaczeniem wszystkich poszczególnych ikon, zajrzyj do instrukcji obsługi.

Sterowanie ogrzewaniem – regulacja temperatury

Regulacja pompy ciepła odbywa się przy pomocy termostatu. Jest to urządzenie, które służy do utrzymywania stałej, określonej  temperatury. Termostat reguluje działanie podłączonej do niego pompy ciepła oraz kontroluje temperaturę w pomieszczeniu. 

Gdy temperatura w domu spada poniżej ustalonego poziomu, termostat uruchamia pompę ciepła, a gdy w budynku zostanie osiągnięta pożądana ciepłota, to wyłącza ją. Analogicznie działa to podczas trybu chłodzenia pomieszczeń.

Aby ustalić przy jakiej temperaturze termostat ma włączać i wyłączać pompę ciepła, należy odblokować menu i za pomocą strzałek ustawić pożądaną temperaturę. W ten sposób możesz również ustawić temperaturę wody użytkowej.

Regulacja trybu pracy

Pompa ciepła ma trzy tryby pracy: grzanie, chłodzenie oraz auto. Aby ustawić interesujący Cię tryb, na panelu musisz wybrać: MENU → TRYB PRACY → OK. Następnie przy pomocy strzałek nawigujących wybierz interesujący Cię tryb, a na koniec zaakceptuj ustawienia przyciskiem OK.

Jak działają poszczególne tryby?

 • grzanie – ciągłe grzanie (dostosowuje się go za pomocą termostatu);
 • chłodzenie – ciągłe chłodzenie (również dostosowuje się go za pomocą termostatu);
 • auto – na podstawie temperatury zewnętrznej oprogramowanie dokonuje automatycznych zmian. Tryb ten dostępny jest przy konkretnych ustawieniach urządzenia.

obsługa pompy ciepła

Nastawianie temperatury

Odpowiednią temperaturę ustawia się w opcji obecna temperatura. Znajdują się w niej trzy pozycje:

 • wstępnie ustawiona temperatura – jest ona równoznaczna z obecną temperaturą, służy do ustawiania różnych temperatur w różnym czasie. Z funkcji tej można korzystać zarówno podczas trybu grzania, jak i chłodzenia.
 • ustawienia temperatury otoczenia – jest to ustawienie temperatury zależnie od tego, jaka temperatura panuje na zewnątrz. Funkcja ta służy do wstępnego ustawiania preferowanej temperatury przepływu wody zależnie od temperatury powietrza panującej na zewnątrz.
 • tryb EKO – służy do oszczędzania energii. Działa za pomocą krzywej grzewczej.

Ciepła woda użytkowa

Obsługa pompy ciepła obejmuje także podgrzewanie wody użytkowej (DHW). Jest to tryb niezbędny do posiadania ciepłej wody w kranie. Składa się z kilku elementów: 

 • dezynfekcja – służy do wyeliminowania bakterii; w tym celu funkcja wymusza grzanie zbiornika;
 • szybka DHW  służy do wymuszenia pracy pompy oraz grzałki w trybie DHW;
 • grzałka zbiornika – służy do wymuszania ogrzewania wody użytkowej w zbiorniku przez grzałkę, działa przy włączonym trybie grzania lub chłodzenia;
 • pompa DHW – służy do usuwania z wody zalegających glonów.

Harmonogram działania pompy

Obsługa pompy ciepła może odbywać się przez harmonogram, który składa się z następujących elementów: minutnika, tygodniowego harmonogramu, harmonogramu kontroli oraz anulacji harmonogramu.

Gdy minutnik jest aktywowany, to wtedy na panelu głównym widoczna jest ikona zegara. Możesz ustawić 6 minutników. W każdym z nich wybierasz czas rozpoczęcia, czas zakończenia, tryb pracy (grzanie lub chłodzenie) oraz temperaturę.

Gdy tygodniowy harmonogram jest aktywowany, to wtedy na panelu głównym widoczna jest ikona kartki kalendarza. Aby go aktywować, musisz zaplanować co najmniej dwa dni. W każdym dniu wybierasz czas rozpoczęcia, czas zakończenia, tryb pracy (grzanie, chłodzenie i DHW) oraz temperaturę. Konfiguracja jest związana z ustawieniami minutnika.

Harmonogram kontroli służy do przeglądania tygodniowego harmonogramu, a anulacja minutnika do jego wyłączenia.

obsługa pompy ciepła

Dodatkowe ustawienia

Oprócz podstawowych opcji i ustawień w pompie ciepła możesz aktywować także inne przydatne funkcje:

 • tryb cichy – zmniejsza głośność pracy urządzenia przy jednoczesnym zmniejszeniu wydajności;
 • urlop poza domem – zapobiega wychładzaniu się domostwa podczas dłuższej nieobecności domowników;
 • urlop w domu – obchodzi standardowe ustawienia urządzenia bez konieczności zmieniania ich na czas dłuższego przebywania w domu;
 • grzałka wspierająca – wspomaga działanie pompy ciepła podczas bardzo niskich zimowych temperatur.

Podsumowanie

Obsługa pompy ciepła nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności, ale warto dobrze znać jej działanie. Montażyści z Ciepłe Wsparcie przeszkolą Cię z obsługi urządzenia, jednak pamiętaj o dokładnym przeczytaniu instrukcji obsługi i zachowaniu jej do późniejszego wglądu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Post

Newsletter

Signup our newsletter to get update information, news or insight for free.